Αλκοόλ έλεγχος
Βιταμινών επίπεδα
Γαστρεντερικό σύστημα
Γονιμότητας έλεγχος
Διατροφή
Ιατρική της εργασίας
Καρδιαγγειακά & ουροποιητικό σύστημα
Κλινική Ανοσολογία
Μεταβολικά νοσήματα
Ογκολογία
Οξειδωτικό στρες
Οστικός μεταβολισμός
Προληπτική Ιατρική
Φαρμάκων επίπεδα
 
Το E-mail σας:
  Προϊόντα  
Catecholamines in plasma
Catecholamines in urine
MBL Oligomer
MBL Mannan-binding lectin
Metanephrines in urine
Serotonin in plasma
Serotonin in urine
VMA, HVA, 5-HIAA in urine
Bone Sialoprotein[BSP](mdse)
Calprotectin[MRP 8/14](faeces)
Epidermal-Growth-Factor-Receptor[EGF-R]
Glutathion-S-Transferase π[GST-π]
Hemoglobin
Hemoglobin/Haptoglobin-Complex[Hb/Hp]
MutaGEL® CYP1A1, PCR
MutaGEL® CYP1A2, PCR
MutaGEL® GST-M1/T1, PCR
MutaGEL® GST-P1, PCR
MutaGEL® NAT2, PCR
MutaREAL® NAT2, PCR
Thymosin α1
Thyreoglobulin[hTG] recovery
Thyroglobulin, human[hTG]
Transforming-Growth-Factor-β1[TGF-β1]
Transforming-Growth-Factor-β2[TGF-β2]
Tumor-Necrosis-Factor-α[TNF-α]
  Copyright © 2017 anachem Powered by GroupNet